Grow Up High School
Kasvukilpailu.fi -sivustolle

Kasvuyrittäminen elämäntapana

Tässä hankkeessa kasvuyrittäjyyttä tarkastellaan yrittäjän näkökulmasta. Me kaikki olemme kuulleet kyllästymiseen saakka , että Suomeen tarvitaan kasvuyrittäjyyttä. Meidän lähtökohta on, että yrittäjät haluavat tehdä tulosta ja menestyä, ja jos hyvin käy, niin samalla voi syntyä myös kasvua.

Kasvua syntyy kun yritykset keskittyvät niihin arkisiin askareisiin, jotka kasvuun johtavat. Kun yrityksellä on palava halu tehdä entistä parempia tuotteita ja palveluita, kun halutaan tehostaa markkinointia tai terävöittää liiketoimintakonseptia, kasvua tuppaa tulemaan melkein kuin itsestään. Kasvua syntyy siitä, että tehdään päivittäisiä asioita kovalla kunnianhimolla entistä paremmin.

Mitä kasvuyrittäminen sitten on? Se on ennen kaikkea elämäntapa, johon liittyy itsensä ja yrityksensä haastaminen. Tavoitteena on yleensä henkinen ja taloudellinen riippumattomuus, pelkistetysti ilmaistuna vapauden tunteen kokeminen ja oman tarinan luominen.