Grow Up High School
Kasvukilpailu.fi -sivustolle

Liiketoimintaosaamisen kehittämisellä kasvuun

Perinteisesti Suomessa on osattu suunnitella tuotteita. Tuotanto-osaaminen on usein hyvällä tasolla. Logistiikkakin toimii. Viisaat sanovat, että kasvun suurimmat haasteet liittyvät liiketoiminnan johtamiseen. Niinpä tässä hankkeessa on keskitytty liiketoimintaosaamisen kehittämiseen seuraavilla osa-alueilla:

 

1. Tilannekuva ja visiot

Liiketoimintaosaaminen alkaa siitä, että meillä on realistinen tilannekuva markkinoista ja omasta yrityksestämme. Tämän lisäksi yritys tarvitsee realistisen mutta innostavan vision, sillä ilman visiota toiminnalla ei ole suuntaa.

 

2. Liiketoiminta- ja kasvustrategiat

Vision toteuttamiseksi tarvitaan strategia. Strategia kertoo miten yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa. Strategiassa siis määritellään ne konkreettiset toimenpiteet, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

3. Kasvuyrityksen johtaminen

Kasvuyrityksen johtaminen on haasteena erilainen kuin yksin yrittäessä. Tarvitaan suunnitelmia siitä miten yritys kasvaa ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan. Lisäksi tarvitaan uutta osaamista kun esimiestyöskentelystä tulee osa yrittäjän arkea.

 

4. Tuotteistaminen

Kun kasvustrategia on luotu on aika miettiä, millaisilla tuotteilla ja palveluilla aiomme voittaa asiakkaan sydämen. Kyse on siis tuotteistamisesta, mikä on loputon haaste sillä kilpailijat tuovat markkinoille jatkuvasti entistä parempia tuotteita.

 

5. Markkinoinnin kehittäminen

Markkinoinnin koetaan usein olevan vaikeata sen ”epämääräisyyden” vuoksi, mutta sitä voidaan selkeyttää tekemällä markkinointisuunnitelma Excel –taulukon muotoon. Myös brandin kirkastaminen on osa markkinointia.

 

6. Myynnin kehittäminen

Markkinointiin tehdyt panostukset pitää vielä realisoida eli tarvitaan myynnin kehittämistä. Myös myyntisuunnitelma voidaan tehdä Exceliin, mikä jäsentää myynninjohtamisen hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi.

 

7. Kansainvälistyminen

Liiketoiminnan viimeisenä askeleena voidaan pitää siirtymistä kansainväliseen liiketoimintaan. Jos yrityksessä ei ole omasta takaa osaamista aina on tahoja, joilla on kokemusta viennin käynnistämisestä ja kehittämisestä.

 

Kuten yllä olevasta luettelosta näkyy, liiketoiminnan johtaminen on varsin haastava kokonaisuus. Se on yksi hyvä syy kasvattaa yritystä. Isomassa yrityksessä liiketoiminnan eri osa-alueille voidaan palkata oma asiantuntija, joka vastaa sen kehittämisestä. Kaikkea ei tarvitse enää tehdä itse.